Toppbild Solenergidagarna

Installera solenergi

Är du intresserad av att installera en solenergianläggning och vill veta mer? Här finner du en
lista över företag
verksamma inom solenergibranschen i Östergötland.

Bra att veta 

Solvärme

Solvärmesystem för varmvattenproduktion

Ett solvärmesystem för varmvattenproduktion består av solfångare, rörledningar, pump och en ackumulator i form av en tappvarmvattenberedare. För enbart värmning av tappvarmvatten krävs cirka fem kvadratmeter solfångaryta. Kostnaden för en solvärmeanläggning ligger runt 5 000 kronor per kvadratmeter solfångare inklusive tank, solfångare med mera. Den sammanlagda kostnaden blir cirka 25 000 kronor. Besparingen uppgår till cirka 2 000 kWh per år. Med ett energipris på 1,30 kronor per kWh motsvarar besparingen 2 600 kronor per år. Elen som går åt för att driva pumpar med mera uppgår till cirka 200 kronor per år. Nettobesparingen blir då 2 400 kronor per år. Det innebär en återbetalningstid på cirka 10-15 år beroende på räntekostnader med mera. Om installationen sker i samband med att varmvattenberedaren ändå ska bytas ut, så minskas merkostnaden med 10 000 kronor. Med andra ord uppgår extrakostnaden till 15 000 kronor istället för 25 000 kronor.


Solvärmesystem för varmvatten och värme 

Ett solvärmesystem för varmvatten och värme täcker cirka 50 procent av tappvarmvattenproduktionen och cirka 20-30 procent av värmeproduktionen. Den här typen av system består normalt av 8-12 kvadratmeter solfångare anslutna till en ackumulatortank med 500-750 liters volym. Kostnaden uppgår till cirka 60 000 kronor och besparingen runt 7000 kronor per år, beräknat på energipriset 1,30 kronor per kWh. (Uträkningarna är baserade på uppgifter från Svenska solenergiföreningen.)

Drift och underhåll
Ett solvärmesystem består i princip av solfångare, cirkulationspump, varmvattenberedare eller ackumulatortank och styrutrustning. Tekniken är enkel med få rörliga delar och kräver ingen omfattande tillsyn eller skötsel, men en årlig kontroll av värmebäraren i solfångaren rekommenderas. Den årliga driftskostnaden är i det närmaste försumbar, i storleksord­ning­en 100 kronor per år för elenergi till cirkulationspumpen i en typisk småhusanläggning som kan ge från 1.500 till 8.000 kWh solvärme per år (beroende på storlek och typ av solfångare). Solfångarna är tillverkade av material med hög beständighet (glas, aluminium, etc) och har lång livs­längd. Det går att få 10–15 års garanti på solfångare och det finns anläggningar som varit i drift sedan slutet av 1970-talet. 

Solel

Vad kostar det?
En bra tumregel för kostnadsuppskattning är att räkna med 15-25kr per installerad Watt. Den kostnaden är för en nyckelfärdig anläggning, innan avdrag för ROT eller solcellsbidrag. Återbetalningstiden på en anläggning ligger med dagens elpris på mellan 10-15 år. Utifrån att livslängden är minst 25 år så kan investeringen på lång sikt ses som lönsam.

Placering och produktion
Modulerna på marknaden erbjuder ungefär 140-150 Watt installerad effekt per kvadratmeter. 1 kW installerad effekt ger typiskt ca 900 kWh/år i elproduktion. En installation på drygt 30 kvadratmeter med en installerad effekt på 5 kW ger alltså typiskt ungefär 4500kWh/år. De flesta elhandelsbolag har idag avtal som gör det möjligt för småskaliga producenter att sälja sin överskottsel på nätet. Priserna varierar. Vissa köper till fasta priser, andra köper till rörliga "spotpriser".

Läge
Bäst förutsättningar får installationen i söderläge med moduler placerade mellan 35 och 50 graders lutning från horisontalplanet. Det är mycket viktigt att välja en skuggfri plats. Även en liten skugga (från till exempel en gren, antenn eller flaggstång) kan påverka stora delar av produktionen.

Livslängd, garantier och kvalité
De flesta paneler/moduler på marknaden kommer från Kina. Det behöver dock inte avskräcka den tveksamme. Modulerna som säljs på Svenska marknaden har i regel bra kvalité. Det är viktigt att kontrollera att panelerna är försedda med garantier. Typiskt för branschen är en garanti enligt nedan (detta bör man kräva):

  • 25 års effektgaranti på solcellsmodulen. Effekten garanteras vara högre än 75% eller 80% av installationseffekten efter 25 år.
  • Övriga delar i installationen har ofta 5-10 års garanti.

 

logo energikontoret webb          EnergiKlimatradgivarna