Toppbild Solenergidagarna

Stöd och bidrag

Stöd till solceller

Det finns ett statligt stöd för installation av solel som riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stöd kan fås för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.

Syftet med detta stöd är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. För dem som sökt stödet före 1 januari 2014 är stödnivån maximalt 35 procent av investeringskostnaden. För ansökningar som kommer in senare gäller stödnivårerna högst 30 procent till företag och 20 procent till övriga. Taket för stöd per solcellssystem är på 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

För solel/solvärmehybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till högst 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Mer information och ansökningsblanketter finns på Energimyndighetens hemsida.

Skattereduktion för överskottsel

Från och med 1 januari 2015 kan man få skatterreduktion för överskotts el som matas in på elnätet. Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. 

Den el du producerar på din fastighet kan vara ett komplement till den el du köper från ditt elhandelsföretag. Så länge den egna produktionen understiger den el du själv förbrukar uppstår inget överskott och några skattefrågor blir inte aktuella. Producerar du däremot så mycket att det blir ett överskott av el, matas det automatiskt in till elnätet. Du kan även sälja överskottsproduktionen till ett valfritt elhandelsföretag och dessutom få en mindre ersättning från ditt elnätsföretag. Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets webbplats.

ROT-avdrag för solvärme

Småhusägare kan söka ROT-avdrag för arbetskostnader i anslutning till installation av solvärme­anläggningar, inklusive varmvattenberedare och ackumulatortank.

Arbetskostnaden är schablonmässigt 30 % av den totala kostnaden och ROT-avdraget är 50 % av arbetskostnaden. ROT-avdrag är i samma storleksordning, ofta större, än det tidigare solvärmestödet och installatören kan göra ROT-avdraget direkt på fakturan om denne är registrerad hos Skatteverket.

 

 

logo energikontoret webb          EnergiKlimatradgivarna