Ta inga risker – anlita en elektriker

Det kan vara lockande att göra vissa elarbeten på egen hand när det till exempel gäller en ombyggnation eller en renovering. Det kan helt enkelt spara en hel del pengar, inte minst om det är ett större elarbete. Elektriker är ganska dyra – men de är också nödvändiga att anlita i de allra flesta fall. El är, som bekant, mycket farligt, och det är förenat med stora risker att försöka sig på vissa elarbeten själv.

Med det sagt får man göra vissa saker själv, och då endast enklare arbeten. Ska man göra ett enklare arbete gäller dock fortfarande att man känner sig trygg med att man har tillräckligt mycket kunskap om vad det är som ska göras. Man bör aldrig chansa, eftersom ett enda litet misstag kan göra att stora konsekvenser följer.

Det här får du göra själv

Så vad får man egentligen göra själv? Så länge man känner sig trygg och vet att man har tillräckliga kunskaper, får du till exempel göra följande:

  • Byta ut befintligt vägguttag som finns i egen dosa eller kapsling (högst 16 A).
  • Byta befintlig strömbrytare i egen kapsling eller osa (högst 16 a).
  • Byta ut delar samt utföra reparationer i trasiga apparat- och skarvsladdar.

Det här är bara några exempel. Andra ännu enklare arbeten, så som att byta en glödlampa eller byta en trasig proppsäkring kräver givetvis ingen elektriker. Om du har gjort något själv och känner dig osäker bör du kontakta en elinstallatör som kan kontrollera ditt arbete.

Det här ska du inte göra själv

Det finns desto fler arbeten som du inte bör göra på egen hand. Hit hör till exempel förändringar i fasta installationer. Om ansvaret ligger på dig eller den som äger fastigheten beror normalt på om du bor i villa eller lägenhet. Kort sagt: är det du som äger fastigheten, är det du som har ansvaret för att fasta elinstallationer fungerar som de ska och att de är säkra. Men det är alltså inte upp till dig att göra arbetet själv, men du har däremot ansvaret att anlita en auktoriserad elektriker som kan göra jobbet.

Något annat som inte ska göras på egen hand är att byta ojordade vägguttag mot jordade. Elinstallationer i dusch- och badrum är också något som hemmafixaren inte får ge sig på. Installation av golvvärme hör också hit.

Ekonomiska risker

Det är inte bara livhanken man utsätter för risk om man gör dylika elarbeten på egen hand – utan också plånboken. Om ditt hemmaarbete orsakar skador är försäkringsbolaget ofta inte så pigga på att betala ut ersättning. Om de betalar ut några pengar, är sannolikt summan mycket lägre än om en auktoriserad elinstallatör hade utfört jobbet.

Man har mycket att förlora på att försöka sig på att göra vissa elarbeten själv. Kostnaden för en elektriker är betydligt blygsammare än summorna som kan krävas för att ersätta någonting som skadats av ett hemmagjort arbete. Och som tidigare nämnt är det skador på person som är den största risken – inte på egendom. Pressa priserna på exempelvis en renovering eller en ombyggnation bör man göra på andra sätt än att kompromissa med säkerhet, kvalitet och utförande.