Mångkultur och begravningsbyråer

Sverige var under en väldigt lång tid ett homogent samhälle, inte minst eftersom det inte fanns någon religionsfrihet. Det gjorde att alla följde samma seder och bruk, vilket i sin tur gjorde att alla begravningar följde samma form. Några få undantag fanns, till exempel för att judisk befolkning var tillåten att ha sin religion och sina seder, men i stort sett gällde samma för alla. Under det senaste århundradet har det luckrats upp, för att först långsamt och sedan i allt snabbare takt föra oss till där vi är idag, i ett mångkulturellt samhälle.

Begravningsbyråernas roll

Begravningsbyråer är inte bundna till en viss religion eller en viss tradition. Deras roll är att hjälpa till att organisera en begravning oavsett hur de sörjande vill att den ska se ut. Alla har inte lika stor vana eller lika stor kunskap om alla olika traditioner eller religioner som finns, men du ska kunna förvänta dig att din begravningsbyrå skaffar den kunskap som behövs för att möta dig och dina behov på rätt sätt. Har du behov av att bli bemött på ett annat språk än svenska ska du kunna räkna med att få tolkhjälp.

Individualismen

Begravningarna har inte bara påverkats av att människor som tillhör andra religioner kommit till Sverige och att samhället nu är mångkulturellt. Även de begravningar som har sin ceremoni i Svenska kyrkan har förändrats över tid. I grunden finns det en viss bestämd ordning med olika moment som ska ingå, men mycket går att bestämma själv och anpassa utifrån egna önskemål. Vi ser idag allt fler begravningar som är individuellt anpassade, med speciella kistor, blomsterarrangemang som inte följer det traditionella, och inte minst musik och framträdanden som sätter en speciell ton för begravningen. Det kan vara ett sätt att minnas den döde och hedra hans eller hennes minne, och är ofta uppskattat. När ceremonin utförs borgerligt är friheten för en individuell utformning ännu större än vid en kyrklig ceremoni. Då finns det ingen bestämd ordning som måste följas, med de moment som kyrkan alltid har med, utan begravningen kan utformas helt enligt de önskemål som finns.

Det finns olika åsikter kring ifall det här är en bra eller en dålig utveckling. Vissa menar att det enhetliga i traditionen var ett viktigt sätt att handskas med sorgen, att det blir något som förloras nu. Andra menar att just att kunna utforma begravningen utifrån den person som ska begravas blir en viktig del av sorgearbetet. Båda sakerna kan säkert vara sanna för olika personer, det enda som säkert går att säga är att det är såhär utvecklingen ser ut. Begravningarna blir allt mindre homogena, och det beror inte bara på att vi lever i en mångkultur.