Att utbilda sig till elektriker

Att utbilda sig till elektriker kan man göra på olika sätt. Dels kan man gå en gymnasieutbildning men man kan även gå en utbildning hos Komvux.

Gymnasieutbildning till elektriker

I gymnasiet finns utbildning för dig som vill bli elektriker. Du ansöker till programmet El- och energiprogrammet med inriktning Elteknik. Utbildningen eller programmet är en yrkesförberedande utbildning och ger dig stora möjligheter att arbeta som elektriker direkt efter gymnasiet.

Elektrikerutbildning hos Komvux

Utbildning till elektriker hos Komvux passar dig som tycker om att arbeta med händerna och gillar ett varierande arbete där du har din fysiska arbetsplats på olika platser. Du bör också gilla att lösa problem samt vara intresserad av matematik.

Själva utbildningen till elektriker hos Komvux är uppdelad på flera olika typer:

  • lärarledd undervisning
  • projektuppgifter
  • självstudier
  • gruppuppgifter

Under utbildningen kommer du också vara ute på praktik (även kallat APL – arbetsplatsförlagt lärande). APL-perioden är ett ypperligt tillfälle för dig som studerar att knyta kontakter och visa arbetsgivare dina kunskaper hos elektriker i göteborg och intresse för yrket. Det är också vanligt att man erbjuds arbete hos det företag som man har gjort sin APL-tid hos.

I yrket så är det mycket vanligt med att man har kundkontakter och kunderna som man träffar finns inom olika branscher och är både företag och privatpersoner. Det som är gemensamt för allt elektriker arbete är att säkerheten är prioriterad väldigt högt och det ställer stora krav på att du är noggrann. En elektriker arbetar oftast tillsammans med andra elektriker i arbetslag men man arbetar emellanåt också självständigt. Det förekommer också relativt ofta att man samarbetar med andra hantverkargrupper vid t ex nybyggnationer och/eller renoveringsarbeten.

Vem kan gå en utbildning hos Komvux?

Du har rätt till att gå en utbildning hos Komvux från den 1:a juli det år som du fyller 20 år om du har gått färdigt ett nationellt program eller liknande utbildning i gymnasieskolan.

Om det skulle vara fler sökande till en utbildning till elektriker hos Komvux än det finns plats för så är det din kommun som väljer vilka som får studera.

 

Om du har ett annat modersmål än svenska så måste du klara av det svenska språket med kunskaper som motsvarar kunskaper för svenska som andra språk och att du kan det på en grundläggande nivå.

För att kvalificera dig för elektrikerutbildning hos Komvux så ska du ha godkänd grundskola eller motsvarande. Om du redan har kompetens och kunskap inom yrket så tar man hänsyn till det och det kallas validering. Det innebär att vissa delar av utbildningen kan du kanske komma att hoppa över då man anser att du redan har den kompetensen.

Ansöka till elektrikerutbildning hos Komvux

  1. Ansök till Komvux via din kommun
  2. Följ ansökningsprocessen under ditt konto eller din sida på kommunens webbsida
  3. När du blir antagen får du en kallelse

 

Lycka till med din utbildning till elektriker.