Vill du veta mer om elektriker? Läs det här!

Hela världen är i behov av elektriker för att fungera, det är inte ofta man tänker på det. Elektriker är ungefär som bin för den biologiska mångfalden i skogen, väsentliga men får inte alltid så mycket uppskattning för det. Dem hjälper oss driva allt från stora el-kraftverk till att hjälpa oss med ledningar i hemmet för att få ett mysigt ljus i badrummet. Som du förstår finns det olika sorters elektriker i stockholm, med olika behörighet att utföra el-arbeten. I den här artikeln går vi igenom lite lätt hur terrängen ligger.

Olika behörighet?

Låt oss avskärma oss till Sverige, I Sverige behöver inte en elektriker ha någon behörighet för att vara yrkesverksam, men det är att föredra om man vill ha ett säkert el-arbete utfört. Behörighet får man genom att genomgå en utbildning av elektriker som är godkänd av elsäkerhetsverket. I utbildning ingår det att gå lärling hos en verksam elektriker med den behörig man är ute efter.

Industrielektriker jobbar med att installera el i stora byggnader som ofta är avsedda för produktion av något slag.

Distributionselektriker jobbar, som det låter med att distribuera el från kraftverk till kund.

Svagströmselektriker jobbar med ledningar för data och annan svagström såsom tele, larm och dylikt.

Installationselektriker jobbar med installation av el i kontor, bostäder och liknande.

El-tekniker jobbar oftast specialiserat inom ett visst område av el, t.ex. säkerhet.

När man väljer att gå lärling är det viktigt att man går lärling under en elektriker med den behörighet man själv senare vill ha eftersom dessa inriktningar är rätt så olika i vad man lär sig på jobbet och vad som kommer att krävas att man kan senare i arbetslivet.

Utöver behörighet; auktorisation

En elektriker kan vara auktoriserad till att utföra vissa typer av installationer och el-arbeten. De auktorisationer som finns är A, B och AL. A är då en fullständig auktorisation vilket innebär att man får utföra i princip vilka installationer som helst. AL är auktorisationen för lågspänning, och med en B auktorisation får man endast göra vissa installationer under ledning av någon med en högre auktorisation.