Välja rätt takmaterial 

På alla byggnader finns det ett tak, och man bör se till att det håller sig i gott skick om man vill att byggnaden ska stå kvar och bevaras. Utan tak kommer byggnaden att utsättas för all form av väder och vind. Men ett tak kan bestå av lite olika material. Vilket material man väljer beror på flera saker. Vissa föredrar ett speciellt utseende, andra vill ha ett billigt material medan någon prioriterar hållbarhet. Här tar vi upp lite om de olika taktyperna du hittar på https://gbgtakochfasad.se. 

 

Plåttak 

Ett plåttak är ett hållbart val som inte kräver mycket underhåll. Så länge taket lutar glider snö och smuts mestadels av vilket betyder att man i regel inte behöver tänka på att skotta eller sopa taket. Det kan dock hända att taket börjar flagna och då är det dags för en ommålning. Innan ommålningen behöver dock taket tvättas, och all lös färg ska tas bort. Man kan räkna med att ett plåttak håller i omkring 30-50 år om man sköter det. En nackdel med taket är att det låter en del när det regnar. 

 

Tegeltak 

Ett tegeltak är vackert och klassiskt. Men tegel är ett tungt material, och om man tidigare haft plåttak kan man behöva stärka upp takstolar och annat om man vill byta till tegel. Tegel är även det ett hållbart material och det finns i flera färger. Tegel kräver inte heller så mycket underhåll, men taket behöver tvättas med jämna mellanrum. Ett tegeltak har en genomsnittlig livslängd på ungefär 25 år. 

 

Plasttak 

Plasttak läggs sällan på större byggnader, men däremot används det på altaner och liknande. Även när det gäller plasttak hörs regndroppar och annat väldigt väl och man kan lätt bli störd av oljudet. Ett plasttak isolerar inte så bra, och det kan slitas fort. Plasten torkar ut, och den blir skör av solen. Ett plasttak är dessutom känsligt för vikt och om det kommer mycket snö är risken stor att taket rasar in. Plasttak håller i omkring 10-15 år. 

 

Papptak 

Ett papptak är ett relativt lättviktigt tak, men det håller bra. Ytan är helt enkelt av takpapp. Nackdelen är att smuts lätt fastnar på takets lite skrovliga yta. Pappen kan också lätt repas. Det är till exempel inte så bra om man lägger upp en stege på taket. Om pappen skadas riskerar man att taket börjar läcka. Å andra sidan kan det gå att laga taket relativt lätt. Ett papptak håller i omkring 25-30 år och en stor fördel är att takmaterialet är relativt billigt.